Contact

De Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs, te Veenendaal is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte d.d. 29 december 1995 en is ingeschreven onder nummer 41265033 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

RSIN nummer 807545284