Bestuur

Het huidige bestuur heeft de volgende samenstelling:

  • J.G.N. Schreuders (voorzitter)
  • L.H. de Pater (penningmeester)
  • M. Roelofse (secretaris)
  • J.J. van Bennekom
  • S.R. van Bellen

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.