Beleid

Doelstelling

Volgens artikel 3 van de statuten is het doel van de stichting als volgt te omschrijven:

    1. het beheren van vermogen, het doen van uitkeringen daaruit uitsluitend ten behoeve van het in stand houden van en uitbreiden van basisonderwijs dat wordt gegeven op onderwijsinstellingen die uitgaan van en gesticht zijn door de Algemene Kerkenraad der Hervormde Gemeente (G.G.) van Veenendaal en het verlenen van materiële ondersteuning aan het bestuur van de Stichting “SHS” bij de uitoefening van haar taak om scholen voor het basisonderwijs op te richten en in stand te houden.
    2. het doen van uitkeringen aan door het bestuur vast te stellen charitatieve doelen welke bij voorkeur nauw verbonden zijn met het identiteitsgebonden onderwijszaken.
    3. De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Actuele beleidsplan

Download hier het actuele beleidsplan Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs 2014-2018

Download hier het vastgestelde beleidsplan Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs 2019 – 2023