Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs Veenendaal

De Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs, te Veenendaal is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte d.d. 29 december 1995 en is ingeschreven onder nummer 41265033 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

De huidige doelstelling van de Stichting luidt:

  • het beheren van vermogen, het doen van uitkeringen daaruit uitsluitend ten behoeve van het in stand houden en uitbreiden van basisonderwijs dat wordt gegeven op onderwijsinstellingen die uitgaan van en gesticht zijn door de Algemene Kerkenraad der Hervormde Gemeente (G.G.) van Veenendaal en het verlenen van materiële ondersteuning aan het bestuur van de Stichting SHS bij de uitoefening van haar taak om scholen voor het basisonderwijs op te richten en in stand te houden.
  • het doen van uitkeringen aan het door het bestuur vast te stellen charitatieve doelen welke bij voorkeur nauw verbonden zijn met het identiteitsgebonden onderwijszaken.
  • de stichting beoogt niet het behalen van winst.